Paul Hoogenboom

klarinet


Dit is van de wilde vlinder,

          die, in warm oranje en bruin,

rondwiekt, hier en daar en ginder,

          om de bloemen in mijn tuin,

neerstrijkt op het bronzen hartje

          van een gele Afrikaan,

wiekewaaiend ieder partje

          aftast onder het ommegaan,

en bij het neuzelend genieten

         aldoor zichtbaar in haar schik,

neigt het kopje met de sprieten:

          dank zegt met charmante knik.


Dit is van de wilde vlinder,

          die, zijn ogen vol plezier

spelen laat, dan hier, dan ginder

          om het lijfje van het dier;

die in wonne en welbehagen

           hart en hoofd genieten laat,

zonder weet van welke vragen

          nopens nering, rente of baat.

Die bij het zorgeloos zwevezwieren

          zegt en herzegt honderd keer:

Voor Uw bloemen en Uw dieren,

          voor wat mooi is - dank U, heer.


1958