Paul Hoogenboom

klarinet


 Het Zwammetje  Ik vond een klein grijs zwammetje

                          plots in mijn Clivia-pot,

een hoedje op een stammetje,

                          dat wies verbazend vlot.


Een erwtgroot gezwelletje

                          in ’t eerst nog zonder steel,

werd ’t vlug een pittig belletje,

                          fijn parelgrijs met geel.

 

Tenslotte had dit bolletje,

                          tot paddestoel gedijd,

gelijk een parasolletje

                          zijn hoedje uitgespreid.


Zeg – grijsgerokt gevalletje,

                           hoe kwam je toch zo zot

om op míjn piedestalletje

                           te kruipen in mijn pot?


En zeg ‘ns, klein fijn zwammetje,

                           hoe lang nog duurt dit feest?

Wanneer zijn ook jouw stammetje

                           en hoedj’ er weer geweest?


Wel – daags erna was ’t prulletje

                         met hoed en voet vergaan..

Ik heb sindsdien in pulletje

                          noch pot een zwam zien staan!

 

1950 , Voor Babs Tieleman