Paul Hoogenboom

klarinet 

Het grote orgel

 

 

Het grote orgel staat te zingen.

                               Het zingt de ruimte, hoog en hol,

                         het zingt die reuzeruimte vol

           muziek, die machtig komt ontspringen

        het dichte woud der duizend fluiten,

                                       zich volgzaam voegend naar de wens

                                   van die ’t bezielt, één enkele mens

       die ’t zingen wekken kan en stuiten.


   Die klare klanken als van klokjes

                                 in ’t goudgareel der fuga dwingt,

                                  die stoeiend uit het orgel springt

         en breekt uiteen in zilvren brokjes,

                  maar steeds, voor wie er weet te horen,

                               een mooi verbonden melodie,

                                  ’t geheim der ruimte zelf uit wie

             de glans van ’t orgel wordt geboren.


                 Het hymnisch juichen van trompetten

                                  waarvan de al te ruige kracht,

                                           door fluiten en bourdons verzacht,

              de kerk vol sterk geluid gaat zetten,

          begint een beurtzang met violen,

                               die ruisen als een zomerbos,

                                     en speelse woudfluit, die zo los

              omrankt d’ akkoorden met triolen.


                  Nu schrijdt er door dit klankgewemel

                                                een breed koraal, dat stuwt en zwelt,

                                   een zee van heilig zinggeweld

                     die m’ overspoelt en dwingt de Hemel

           ter ere jubelend mee te zingen!

                                     O heerlijk orgel! – mensenwerk,

                                               maar door de geest zelf voor zijn kerk

           geopenbaard aan stervelingen!


1951