Paul Hoogenboom

klarinetPaul Hoogenboom,  Breda, 1953.

Studie klarinet aan het Brabants Conservatorium. Masterclasses bij Rudolf Jettel in Salzburg en Walter Boeykens in Antwerpen. Lespraktijk op Factorium Tilburg. Actief in losse projecten, al of niet met poezie, een blazerstrio en heb me de laatste tijd bezig gehouden met opnemen van onbekende solostukken. 

Pas na wat omzwervingen via een technische opleiding en enkele jaren kunstakademie, die ik niet had willen missen, ben ik bij de klarinet terecht gekomen.

Om te beginnen een gedicht, waar ik me helemaal in kan vinden, van Johannes Der Mouw.'K zat, jong, graag in mijn pereboom te deinen:

In de afgeknotte top had ik een plank

Getimmerd, en gevlochten, rank door rank,

Klimop tot rugleun en veil'ge gordijnen.


Mijn zomerzon zag 'k in mijn tuinen schijnen,

Zelf in groen licht op wiegelende bank;

Een open schoolraam galmde in zeur'ge klank

Van kale en korte Karels en Pepijnen.


Zo, daadloos, boven 't leven, kijk ik toe:

Mijn wereld ligt in de avondzon; 't wordt laat.

Mij zelf en and'ren heb ik ondergaan.


'K lach om wie zegt, dat ik mijn plicht niet doe;

En, wachtend, schommel ik op rijm en maat:

Nooit heb ik zo, als nu, mijn plicht gedaan.


Johan Andreas Der Mouw.